Mühasibat uçotu üzrə məsləhət


Mühasibat uçotu üzrə məsləhət

Mühasibat uçotu ilə bağlı məsləhət, müştərilərin maliyyə əməliyyatları zamanı üzləşdikləri mühasibat və maliyyə hesabatlarının hazırlanmasındakı çətinliklərin optimallaşdırmaqla həllinə yönəlmişdir.

Layihələr adətən mühasibat uçotu funksiyasının səmərəliliyinin artırılmasına, maliyyə hesabatlarının keyfiyyətinin və axınlarının yaxşılaşdırılmasına və Beynəlxalq Maliyyə Hesabatlarının Standartları (IFRS) kimi qlobal miqyasda və yerli qanunvericilik kimi bütün səviyyələrdə tənzimləyici tələblərə cavab verilməsini əhatə edir.