Vergi məsləhəti


Vergi məsləhəti

Vergi məsləhətinə, təşkilatların Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olan Vergi qanunvericiliyinə uyğun sahibkarlıq fəaliyyətlərini təşkil etmələri üçün hər bir biznes subyektinə özəl vergi strategiyasının hazırlanması kimi təkliflər daxildir.

• Şirkətinizin hazırki vəziyyətinin təhlil edilməsi;
• Yerli vergi qanunvericiliyi ilə bağlı məsləhət xidmətləri;
• Şirkətlər, sahibkarlar, fiziki şəxslər üçün planlama və optimizasiya;
• Fəaliyyətə başlama, yenidənqurma, ləğv edilmə məsələlərində məsləhət və dəstək xidmətləri.