Vergi və Qanunvericilik


Vergi və Qanunvericilik

• Hüquqi və fiziki şəxslərin qeydiyyatdan keçirilməsi, (E-imzanın, Asan İmzanın, istifadəçi kodu və şifrənin alınması);
• Obyektin, nəzarət-kassa aparatının (NKA), pos-terminalın qeydiyyatdan keçirilməsi;
• Vergi orqanı ilə yazışmaların aparılması;
• Fəaliyyət zamanı yaranmış zərurətlə əlaqədar olaraq digər ərizələrin göndərilməsi və müvafiq arayışların alınması;
• Vergi öhdəliklərinin öncədən müəyyən edilməsi;
• Fəaliyyət zamanı yarana biləcək Vergi risklərinin müəyyən edilməsi;
• Kameral vergi yoxlamasının qanunauyğunluğunun araşdırılması;
• Audit yoxlaması keçirilənədək vergi pozuntularının müəyyən edilməsi və aradan qaldırılması;
• Operativ vergi nəzarəti tədbirinin düzgünlüyünün araşdırılması;
• Hüquqi və Fiziki şəxsin ləğv edilməsi;
• Obyektin, NKA-nın, pos-terminalın ləğv edilməsi və ləğv etmə ilə bağlı digər əməliyyatların həyata keçirilməsi;
• Müqavilələrinin tərtib edilməsi və digər xidmətlər.